HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CÁC VÙNG TRỒNG CÂY

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CHO CÁC VÙNG TRỒNG CÂY PHẢI CÓ        Các vùng trồng cây là dự án rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Để một nhà máy sản xuất ra một vật phẩm phục vụ cho con người và động vật thì không thể thiếu  nơi cung cấp […]

CƠ SỞ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA, HẠT NHỰA  Cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa hiện nay với nhiều sản phẩm vô cùng đa dạng và phong phú nhằm đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của mọi người. Chính vì thế, việc lập hồ sơ […]

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT GIA CÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Sản xuất gia công các thiết bị điện điện tử là những dự án quan trọng trong ngành điện, điện tử. Nên trước khi các dự án này được tiến hành thì một bước không thể […]

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM ĐIỆN

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN  I. Quy mô lập hồ sơ môi trường xây dựng tuyến đường dây tải điện  Vậy để lập hồ sơ môi trường xây dựng tuyến đường dây tải điện này quy mô nào làm đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường? Căn […]