QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG XƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ , HẠT ĐIỀU, CA CAO, CÀ PHÊ, HẠT TIÊU

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG XƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ , HẠT ĐIỀU, CA CAO, CÀ PHÊ, HẠT TIÊU

Những quy định mới nhất về hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu được cập nhật mới nhất hiện nay giúp doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có thể hiểu và thực hiện đúng theo quy định.

Chế biến nông sản chính là một trong những ngành nằm trong thế mạnh của nền kinh tế thị trường quốc gia. Việt Nam đang trên đà phát triển tạo ra nhiều sản phẩm để cung cấp trong và ngoài nước, được không ít nhiều quốc gia trên thế giới tin dùng.

Chính vì thế, việc lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu để đánh giá các tác động môi trường cho dự án xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu là rất cần thiết nhằm giảm thiểu các tác động xấu của dự án đến môi trường cũng như con người …

Nắm bắt được tình hình thực tế đang diễn ra, Công ty Hòa Bình Xanh đã phát triển dịch vụ lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu.

Bạn đang tìm hiểu hoặc chưa rõ về  trình tự thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường cho lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Hãy đến với Công ty Hòa Bình Xanh với độ ngũ nhân viên, kỹ sư nhiều kinh nghiệm tận tình, chu đáo và chất lượng dịch vụ tốt nhất đảm bảo sẽ hài lòng khách đến vừa lòng khách đi khi quý khách đến với công ty chúng tôi.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi Hotline 0943.466.579 Quý khách sẽ được  hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Công ty Hòa Bình Xanh rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Quy định về hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Quy định về hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Đối tượng lập hồ sơ môi trường cho lập hồ sơ xây dựng cơ sở chế biến nông sản chính gồm:

 • Xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông sản.
 • Cơ sở chế biến chè.
 • Cơ sở chế biến hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu….

I. Quy mô lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Vậy để lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu thì quy mô nào làm đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường?

Căn cứ vào Nghị định 40/2019/NĐ-CP tại bảng phụ lục II nhóm các dự án xây dựng cơ sở chế biến nông sản ngày 13/05/2019 thì:

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên phải thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm phải thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

II.1. Văn bản pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/05/2019.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015.

II.2. Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM  cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

II.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 3. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án
 4. Quyết định quy hoạch 1/500
 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải)
 6. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống)
 7. Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải)
 8. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/ giấy thỏa thuận địa điểm
 9. Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.       

II. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

III.1. Văn bản pháp lý để lập kế hoạch bảo vệ môi trường

III.2. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho lập hồ sơ môi trường cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

Xác định các nguồn chất thải: nước thải (nước thải sinh hoạt, nước rửa, nước xả thải), các chất thải rắn thông thường, khí thải, tiếng ồn, độ rung quanh khu vực đó.

Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: hệ thống thu gom và xử lý nước thải có được chặt chẽ?, nước mưa; phương tiện, thiết bị thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải rắn; công trình, thiết bị xử lý khí thải; biện pháp chống ồn, rung; công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội: dự án có làm biến đổi môi trường gì không? có nguy cơ sự cố môi trường? …

Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Sử dụng hóa chất sử dụng nếu cần có, quy trình quản lý vận hành phải nghiêm ngoặc, nếu có thuê đơn vị xử lý chất thải thì phải có hợp đồng thuê rõ ràng, đánh giá một cách hiệu quả biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội của dự án xây dựng cơ sở sản chế biến nông sản chính

III.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết cho dự án xây dựng cơ sở chế biến nông sản

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư
 2. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo dự án đầu tư hay tài liệu tương đương cho dự án
 4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy và bản vẽ phân khu chức năng (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải), bản vẽ xác định vị trí xây dựng có tọa độ mốc ranh giới .
 5. Bản vẽ mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN).
 6. Bản vẽ + thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)
 7. Chi tiết vốn đầu tư cho dự án (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung, chi phí dự phòng….)

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.       

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh mong muốn góp phần vào sự nghiệp thành công của bạn. Vì vậy:

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Xem thêm:>> LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SỮA

Xem thêm:>> THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT HÓA MỸ PHẨM

5/5 - (3 bình chọn)

Tags: , , ,

Tin tức khác

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Quy trình xử lý nước thải Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp đều cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường. Vậy quy trình xử lý nước thải cơ bản như nào? Cùng Hòa Bình Xanh tìm hiểu dưới đây nhé! Xử […]