Lập hồ sơ môi trường dự án sản xuất gia công các thiết bị điện điện tử, linh kiện điện tử

Lập hồ sơ môi trường dự án sản xuất gia công các thiết bị điện điện tử, linh kiện điện tử Sản xuất gia công các thiết bị điện điện tử là những dự án quan trọng trong ngành điện, điện tử.  Nên trước khi các dự án này được tiến hành thì một bước không […]

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

 Lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh đã phát triển dịch vụ lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ). Xây dựng cơ sở sản xuất […]