QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn nước thải cao su

QCVN01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn nước thải cao su

Quy chuẩn nước thải cao su – QCVN01-MT:2015/BTNMT

Quy chuan ki thuat quoc gia

1. Đối tượng áp dụng cho Quy chuẩn nước thải cao su

 • Quy chuẩn nước thải cao su – QCVN01-MT:2015/BTNMT  áp dụng riêng cho xử lý nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả thải nước thải sơ chế cao su thiên nhiên ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ quy định trong quy chuẩn này.
 • Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên xả thải vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.
 • Nước thải sơ chế cao su thiên nhiên là nước thải công nghiệp xả thải ra từ các nhà máy, các cơ sở sản xuất sử dụng những quy trình sản xuất, sơ chế mủ cao su thiên nhiên thành các sản phẩm như cao su tờ, cao su khối,  cao su crepe và latex cô đặc làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm từ cao su thiên nhiên.
 • Quy chuẩn nước thải cao su có hiệu lực thi hành đối với các cơ sở mới là các nhà máy, các cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên đã và đang hoạt động  sau khi quy chuẩn được ban hành, bao gồm các cơ sở  đang trong quá trình xây dựng và đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trước ngày quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.
 • Quy chuẩn nước thải cao su áp dụng đối với cơ sở đang  hoạt động là các nhà máy, các cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên hoạt động trước ngày quy chuẩn có hiệu lực thi hành.
 •  Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.

  2. Bảng thông số Quy chuẩn nước thải cao su

 • Giá trị C

  QCVN01-MT-2015-BTNMT quy chuan nuoc thai cao suBảng 1: Qui định thông số ô nhiễm đối với nước thải cao su

Cột A Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số xả thải các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trong ô nhiễm nước thải sơ chế cao su;

 

Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số xả thải các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trong ô nhiễm nước thải sơ chế cao su;

Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, áp dụng giá trị quy định cho cơ sở mới đối với tất cả các cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên.

 • Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải Kq

QCVN01-MT-2015-BTNMT-he so tiep nhan nuoc thai

Bảng 2: Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương

Q được tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thủy văn).

QCVN01-MT-2015-BTNM-dung tich tiep nhan nuoc thai

Bảng 3: Hệ số Kq ứng với dung tích của nguồn tiếp nhận nước thải hồ, ao, đầm

V được tính theo giá trị trung bình dung tích của hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp (số liệu của cơ quan Khí tượng Thủy văn).

 • Khi nguồn tiếp nhận nước thải là hồ, ao, đầm không có số liệu về dung tích thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,6; nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9.
 • Hệ số Kq đối với nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước biển ven bờ, đầm phá nước mặn và nước lợ ven biển.
 • Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh, thể thao và giải trí dưới nước, đầm phá nước mặn và nước lợ ven biển áp dụng giá trị hệ số Kq = 1.

Vùng nước biển ven bờ không dùng cho mục đích bảo vệ thủy sinh, thể thao hoặc giải trí dưới nước áp dụng giá trị hệ số Kq = 1,3.

QCVN01-MT-2015-BTNM-he so luu luong nguon thai

3.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

QCVN01-MT-2015-BTNM-phuong phap xac dinh 1QCVN01-MT-2015-BTNM-phuong phap xac dinh 2

Bảng phương pháp lấy mẫu cơ sở sơ chế  cao su trong nước thải

 

5/5 - (4 bình chọn)

Tags: , , ,

Tin tức khác