Đĩa phân phối khí 1

Đĩa phân phối khí

Danh mục:

Đĩa phân phối khí (đĩa thổi khí, đĩa tán khí) sử dụng Hệ thống trong xử lý nước thải.

Đĩa phân phối khí

Đĩa phân phối khí (đĩa thổi khí, đĩa tán khí) là thiết bị phân tán khí thành dạng khí tinh với các bọt khí bé li ti trong bể nước. Sản phẩm được dùng phần lớn trong các công trình xử lý nước thải ở bể điều hòa và bể sinh học hiếu khí (hoặc các dạng bể có pha hiếu khí như SBR, USBF…).

Đĩa tán khí 1

Đĩa phân phối khí 1

Đĩa phân phối khí Đĩa thổi khí

Sản phẩm liên quan