LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN KIM

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN KIM

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là phương thức của một quá trình được sử dụng để dự đoán hệ quả về môi trường (tích cực hoặc tiêu cực) của một kế hoạch, một chính sách, một chương trình hoặc dự án trước khi ra quyết định thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp để điều chỉnh tác động đến mức độ có thể được chấp nhận (mức độ do chính quyền quy định thông qua các quy chuẩn kỹ thuật) hoặc để khảo sát các giải pháp kỹ thuật mới.

Mặc dù một đánh giá có thể dẫn đến các quyết định kinh tế khó khăn và những mối quan tâm về chính trị, xã hội nhưng đánh giá tác động môi trường là một công việc cần thiết để bảo vệ môi trường, bằng cách cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Mục đích của việc đánh giá là để đảm bảo rằng các nhà sản xuất ra quyết định xem xét các tác động môi trường trước khi quyết định có hay không để tiến hành một dự án.

I. Quy mô lập hồ sơ môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Theo yêu cầu của luật bảo vệ môi trường tại điều 18 khoản 1 điểm c “dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường”. Cụ thể về điểm này trong dự án xây dựng nhà máy luyện kim: việc sản xuất kim loại

Theo điểm 47, phụ lục II, nghị định 18:

Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

II. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

II.1. Văn bản pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ  ban hành ngày 14/02/2015. Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015.

Lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Lập báo cáo ĐTM dự án xây dựng nhà máy luyện kim

II.2. Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

II.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim thì bên chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết nào cho công ty môi trường?

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồn g thuê đất
 3. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án
 4. Quyết định quy hoạch 1/500
 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải)
 6. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống)
 7. Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải)
 8. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/ giấy thỏa thuận địa điểm
 9. Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

III.1. Văn bản pháp lý để lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ  ban hành ngày 14/02/2015.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015. Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

III.2. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim dự án xây dựng nhà máy luyện kim

  Xác định các nguồn chất thải: các chất thải rắn thông thường, khí thải, tiếng ồn, độ rung quanh khu vực đó.

Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: hệ thống thu gom và xử lý nước mưa, nước thải có được chặt chẽ?; phương tiện, thiết bị thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải rắn; công trình, thiết bị xử lý khí thải; biện pháp chống ồn, rung; công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội: dự án có làm biến đổi môi trường gì không? có nguy cơ sự cố môi trường? …..

Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: các quy trình quản lý vận hành phải nghiêm ngặt , nếu có thuê đơn vị xử lý chất thải thì phải có hợp đồng thuê rõ ràng, đánh giá một cách hiệu quả biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội của dự án xây dựng nhà máy luyện kim.

III.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết cho dự án xây dựng nhà máy luyện kim dự án xây dựng nhà máy luyện kim

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư
 2. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án xây dựng nhà máy luyện kim
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo dự án đầu tư hay tài liệu tương đương cho dự án
 4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy và bản vẽ phân khu chức năng (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải), bản vẽ xác định vị trí xây dựng có tọa độ mốc ranh giới .
 5. Bản vẽ mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN).
 6. Bản vẽ + thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)
 7. Chi tiết vốn đầu tư cho dự án (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung, chi phí dự phòng….)

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể. Dự án xây dựng nhà máy luyện kimDự án xây dựng nhà máy luyện kimDự án xây dựng nhà máy luyện kim Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh mong muốn góp phần vào sự nghiệp thành công của bạn. Dự án xây dựng nhà máy luyện kim Dự án xây dựng nhà máy luyện kim Dự án xây dựng nhà máy luyện kim Dự án xây dựng nhà máy luyện kim

Liên hệ công ty Hòa Bình Xanh

Dự án xây dựng nhà máy luyện kim – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

5/5 - (2 bình chọn)

Tin tức khác

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Quy trình xử lý nước thải Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp đều cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường. Vậy quy trình xử lý nước thải cơ bản như nào? Cùng Hòa Bình Xanh tìm hiểu dưới đây nhé! Xử […]