QCVN 61-MT:2016/BTNMT Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

QCVN 61-MT:2016/BTNMT Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

QCVN 61-MT:2016/BTNMT lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được ban hành theo Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuan ki thuat quoc gia1. Đối tượng áp dụng cho quy chuẩn lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

  • QCVN 61-MT:2016/BTNMT lò đốt chất thải rắn sinh hoạt quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt  áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh (phân phối) mà sử dụng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường giám sát bảo vệ.

2. Bảng các thông số cho quy chuẩn lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

2.1 Trong quá trình hoạt động, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các quy định tại quy chuẩn này.

Bảng 1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

bang thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

2.2. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

 

Bảng 2. Nồng độ (C) của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Bảng 2. Nồng độ (C) của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạtBảng . Nồng độ (C) của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Hàm lượng ôxy tham chiếu trong khí thải là 12%.

Bảng 3. Hệ số vùng, khu vực Kv

bang he so vung&khuvuc

3. Phương pháp phân tích cho lò đốt chất thải sinh hoạt

Phương pháp lấy mẫu và xác định các giá trị từ các thông số được thực hiện theo các tiêu chuẩn trong bảng dưới đây:

Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và xác định

bangphương pháp lấy mẫu và xác định

phuong phap laymau&xacdinh

4.3/5 - (11 bình chọn)

Tags: , ,

Tin tức khác