QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất

QCVN 03-MT:2015/BTNMT,quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ; đất rừng tự nhiên; đất rừng đặc dụng

Quy chuan ki thuat quoc gia

1.  Đối tượng áp dụng cho QCVN 03-MT:2015/BTNMT  giới hạn kim loại trong đất

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom (Cr) trong tầng đất mặt theo mục đích sử dụng đất.

Quy chuẩn này không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ; đất rừng tự nhiên; đất rừng đặc dụng: vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Bảng thông số kỹ thuật của QCVN 03-MT:2015/BTNMT giới hạn kim loại trong đất

Giới hạn tối đa hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng trong tầng đất mặt.

Đơn vị tính: mg/kg đất khô

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

3. Phương pháp phân tích

Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số kim loại nặng trong đất thực hiện theo các tiêu chuẩn như sau:

Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số kim loại nặngPp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số kim loại nặng

Việc chấp nhận các phương pháp phân tích theo hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế sẽ cho độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.

Xem thêm:>>QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn nước thải chăn nuôi

Xem thêm:>>QCVN 62-MT:2016/BTNMT dư lượng hóa chất thuốc BVTV trong đất

4.7/5 - (13 bình chọn)

Tags: , ,

Tin tức khác