QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Quy trình xử lý nước thải Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp đều cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường. Vậy quy trình xử lý nước thải cơ bản như nào? Cùng Hòa Bình Xanh tìm hiểu dưới đây nhé! Xử […]

CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt  Nước thải sinh hoạt là nguồn nước được thải ra từ những hoạt động thường ngày của con người như nấu nướng, giặt giũ, sản xuất,… và chủ yếu được bắt nguồn từ các hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện, trường […]

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp là gì? Nước thải công nghiệp là loại nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất của nhà xưởng, vệ sinh máy móc và sinh hoạt của công nhân. Nước thải công nghiệp cũng chia ra nhiều loại dựa vào hoạt động […]

GIÁ THỂ VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Giá thể vi sinh trong xử lý nước thải Giá thể vi sinh là gì? Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được bổ sung vào quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải. Từ đó gia tăng […]

THÁP KHỬ NITO TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tháp khử nito trong xử lý nước thải Giới thiệu về nito trong nước thải Các dạng tồn tại của nito trong nước thải: – Nito trong nước thải có thể tồn tại ở 4 dạng chính ( không bao gồm khí nito) theo thứ tự trạng thái oxy hóa giảm dần bao gồm: nitrai, […]