CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ

Xử lý nước thải khu dân cư Nguồn gốc phát sinh nước thải khu dân cư Nước thải khu dân cư thường là nước thải sinh hoạt, thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt công đồng: tắm, giặt, tẩy rửa,… Nước thải sinh hoạt gồm hai loại: – Nước nhiễm […]