DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI VÀ TẤM LỢP FIBRO XI MĂNG

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SỞ SẢN XUẤT GẠCH VÀ TẤM LỢP FIBRO XI MĂNG

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói và tấm lợp fibro xi măng là một trong những dự án đang được sự quan tâm của xã hội.

Các dự án như xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, siêu thị…  đang được phát triển để tạo sự hoàn thiện cho việc phát triển kinh tế đất nước, ổn định xã hội và nhu cầu về xây dựng của người dân ngày càng nhiều thì việc đòi hỏi đáp ứng về nhu cầu về vật liệu tăng cao.

Do đó, việc xây dựng các cơ sở sản xuất gạch và tấm lợp fibro xi măng rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những ngành gây ô nhiễm môi trường.

      Vì thế trước khi xây dựng dự án cần lập hồ sơ môi trường để có các biện pháp giảm thiểu và cam kết tất đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép trong xây dựng và sau khi hoạt động.

     Nắm bắt được tình hình,Công ty Hòa Bình Xanh đã phát triển dịch vụ lập hồ sơ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói và tấm lợp fibro xi măng.

  Bạn đang tìm hiểu hoặc chưa rõ về  trình tự thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường chodự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói và tấm lợp fibro xi măng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi Hotline 0943.466.579 Quý kháchsẽ được  hỗ trợ tư vấn miễn phí với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Công ty Hòa Bình Xanh rất hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Lập hồ sơ môi trường dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch và tấm lợp fibro xi măng

Lập hồ sơ môi trường dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch và tấm lợp fibro xi măng 

Đối tượng lập hồ sơ môi trường cho dự án xây dựng gồm những cơ sở sản xuất:

 • Gạch
 • Ngói
 • Tấm lợp fibro xi măng

I. Quy mô lập hồ sơ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

     Vậy để lập hồ sơ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch và tấm lợp fibro xi măng thì quy mô nào thì làm đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường?

    Căn cứ vào Nghị định 18/2015/NĐ-CP tại bảng phụ lục II nhóm các dự án sản xuất về vật liệu xây dựng ngày 14/02//2015 thì:

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ngói, tấm lợp fibro xi măng

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ngói, tấm lợp fibro xi măng

 • Những quy mô có công suất từ  100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/ năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên thì làm báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Những quy mô có công suất dưới  100 triệu viên gạch, ngói quy chuẩn/ năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên thì làm kế hoạch bảo vệ môi trường.

II. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

II.1. Văn bản pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

–  Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ  ban hành ngày 14/02/2015.

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015.

II.2. Tài liệu, hồ sơ cần thiết

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 3. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án
 4. Quyết định quy hoạch 1/500
 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải)
 6. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống)
 7. Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải)
 8. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/ giấy thỏa thuận địa điểm
 9. Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.       

II.3. Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

III.1. Văn bản pháp lý để lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

 • Luật bảo vệ môi trường 2014
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường.

III.2. Tài liệu, hồ sơ cần thiết cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư
 2. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo dự án đầu tư hay tài liệu tương đương cho dự án
 4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy và bản vẽ phân khu chức năng (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải), bản vẽ xác định vị trí xây dựng có tọa độ mốc ranh giới .
 5. Bản vẽ mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN).
 6. Bản vẽ + thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)
 7. Chi tiết vốn đầu tư cho dự án (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung, chi phí dự phòng….)

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.     

III.3. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

 Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh liên quan đến dự án như:

 • Khảo sát thu thập tài liệu, các giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng.
 • Đi khảo sát, điều tra về  điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội liên quan đến các hoạt động của dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng.

– Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

–  Bước 3: Chuyên viên môi trường lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường.

–  Bước 4: Nộp báo cáo lên Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT).

  Bước 5: Chỉnh sửa theo ý kiến của Cơ quan Nhà nước có chức năng (Phòng hoặc Sở TNMT).

 Bước 6: Chờ xét duyệt và cấp giấy


Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh mong muốn góp phần vào sự nghiệp thành công của bạn. Vì vậy:

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

5/5 - (2 bình chọn)

Tags: , , , ,

Tin tức khác

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Quy trình xử lý nước thải Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp đều cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường. Vậy quy trình xử lý nước thải cơ bản như nào? Cùng Hòa Bình Xanh tìm hiểu dưới đây nhé! Xử […]