DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ SẢN XUẤT SỬ DỤNG CHẤT PHÓNG XẠ HOẶC PHÁT SINH CHẤT THẢI PHÓNG XẠ

 LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SỬ DỤNG HOẶC PHÁT SINH CHẤT PHÓNG XẠ

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh đã phát triển dịch vụ lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

Xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện nay, đối với con người thì chất phóng xạ được sử dụng trong rất nhiều ngành và các lĩnh vực như sản xuất điện, quân sự, y tế,… Nhưng bên cạnh mặt có lợi thì chất phóng xạ gây rất nhiều nguy hại đối với con người, động, thực vật và môi trường.

Vì vậy khi triển khai các dự án xây dựng cơ sở sản xuất  sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ cần phải lập hồ sơ môi trường để giảm thiểu các tác hại và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa trước và sau khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ xây dựng và đi vào hoạt động.

Bạn đang tìm hiểu hoặc chưa rõ về  trình tự thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường cho dịch vụ lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ (kinh doanh, dịch vụ,sản xuất) 

Hãy đến với Công ty Hòa Bình Xanh với độ ngũ nhân viên, kỹ sư nhiều kinh nghiệm tận tình, chu đáo và chất lượng dịch vụ tốt nhất đảm bảo sẽ hài lòng khách đến vừa lòng khách đi khi quý khách đến với công ty chúng tôi. 

Hãy gọi ngay cho chúng tôi Hotline 0943.466.579Quý khách sẽ được  hỗ trợ tư vấn miễn phí

Công ty Hòa Bình Xanh rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Đối tượng lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ :

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh
 • Các dịch vụ
Lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ

Lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ

I. Quy mô lập hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ:

  Căn cứ vào Nghị định  40/2019/NĐ-CP tại bảng phụ lục II nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng x ngày 13/05/2019 thì:

 • Đối với tất cả các trường hợp có sử dụng hoặc phát sinh chất thải phóng xạ đều phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh ra chất phóng xạ.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh ra chất phóng xạ.

II. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

II.1. Văn bản pháp lý để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ  ban hành ngày 14/02/2015.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015.

II.2. Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

II.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 3. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc thuyết minh kinh tế kỹ thuật của dự án
 4. Quyết định quy hoạch 1/500
 5. Bản vẽ mặt bằng tổng thể (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải)
 6. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối ra cống)
 7. Hồ sơ thiết kế các hạng mục bảo vệ môi trường (bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải)
 8. Chủ trương cho phép thực hiện dự án/ giấy thỏa thuận địa điểm
 9. Cung cấp các tài liệu liên quan đến dự án như: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình chính, hệ thống điện , hệ thống cấp nước, PCCC,…

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.       

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất  phóng xạ, phát sinh chất thải phóng xạ

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất  phóng xạ, phát sinh chất thải phóng xạ

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất  phóng xạ, phát sinh chất thải phóng xạ

III.1. Văn bản pháp lý để lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án

– Được quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014 .

Nghị định 18/2015/NĐ-CP của Chính Phủ  ban hành ngày 14/02/2015.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/05/2015.

III.2. Quy trình thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất  phóng xạ, phát sinh chất thải phóng xạ

Xác định các nguồn chất thải : nước thải (nước thải sinh hoạt, nước rửa, nước xả thải), các chất thải rắn thông thường ,khí thải, tiếng ồn, độ rung quanh khu vực đó.

Hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: hệ thống thu gom và xử lý nước mưa, nước thải có được chặt chẽ?; phương tiện, thiết bị thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải rắn; công trình, thiết bị xử lý khí thải; biện pháp chống ồn, rung; công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội: dự án có làm biến đổi môi trường gì không? Có nguy cơ sự cố môi trường? …

– Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: các quy trình quản lý vận hành phải nghiêm ngặt, nếu có thuê đơn vị xử lý chất thải thì phải có hợp đồng thuê rõ ràng, đánh giá một cách hiệu quả biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội của dự án xây dựng cơ sở sản xuất dùng chất phóng xạ, phát sinh chất thải phóng xạ.

III.3. Tài liệu, hồ sơ cần thiết cho dự án sản xuất dùng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư
 2. Hợp đồng thuê đất, nhà xưởng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3. Phương án sản xuất kinh doanh hay báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật, báo cáo dự án đầu tư hay tài liệu tương đương cho dự án
 4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể nhà máy và bản vẽ phân khu chức năng (có đánh dấu vị trí nhà chứa rác, vị trí hệ thống xử lý nước thải), bản vẽ xác định vị trí xây dựng có tọa độ mốc ranh giới .
 5. Bản vẽ mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải (có đánh dấu vị trí hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN).
 6. Bản vẽ + thuyết minh kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có)
 7. Chi tiết vốn đầu tư cho dự án (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung, chi phí dự phòng….)

Đây là những hồ sơ, tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, nhà đầu tư và ban quản lý dự án có thể cần cung cấp thêm  thông tin, giấy tờ, hồ sơ hoặc có thể giảm bớt một vài thủ tục, hồ sơ không cần thiết tùy theo từng trường hợp cụ thể.       


Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh mong muốn góp phần vào sự nghiệp thành công của bạn. Vì vậy

Hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ - Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Hồ sơ môi trường cơ sở sử dụng hoặc phát sinh chất phóng xạ – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Xem thêm:>>> Hồ sơ môi trường cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Xem thêm:>>> THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ SẢN XUẤT ẮC QUY, PIN

Xem thêm:>>> Lập hồ sơ môi trường dự án sản xuất gia công các thiết bị điện điện tử, linh kiện điện tử

5/5 - (1 bình chọn)

Tags: , , , ,

Tin tức khác

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN NAY

Quy trình xử lý nước thải Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp đều cần có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa nước thải ra ngoài môi trường. Vậy quy trình xử lý nước thải cơ bản như nào? Cùng Hòa Bình Xanh tìm hiểu dưới đây nhé! Xử […]